SoundCloudin Tietosuojakäytäntö

Tervetuloa SoundCloud-palveluun, jonka tarjoavat SoundCloud Global Limited & Co. KG ja sen tytäryhtiöt, mukaan lukien SoundCloud, Inc. ja Repost Network Inc. (jäljempänä ”SoundCloud”). Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei määritellä tässä Tietosuojakäytännössä erikseen, on samat merkitykset kuin SoundCloudin Käyttöehtojen sovellettavissa olevilla termeillä, jotka on kirjoitettu isolla alkukirjaimella.

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tässä Tietosuojakäytännössä selitetään, kuinka keräämme, tallennamme, käytämme, luovutamme ja muuten käsittelemme henkilötietojasi, kun käytät soundcloud.com- ja m.soundcloud.com-sivustoja (yhdessä ”Verkkosivusto”), mobiili- ja työpöytäsovelluksiamme (”Sovellukset”) ja kaikkia niihin liittyviä sivustoja, soittimia, pienoisohjelmia, työkaluja, tietoja, ohjelmistoja, ohjelmointirajapintoja ja muita SoundCloudin tarjoamia palveluita (”Palvelut”). Tämä Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia SoundCloudin Verkkosivustoja, Sovelluksia tai Palveluita, jotka viittaavat tähän Tietosuojakäytäntöön, eli linkittämällä siihen.

Kaliforniassa asuvien työntekijöiden osalta tietosuojailmoituksemme, joka koskee entisiä, nykyisiä ja tulevia työntekijöitä ja vastaavia henkilöitä sekä heidän edunsaajiaan ja hätäyhteyshenkilöitään, ovat luettavissa napsauttamalla tätä.

Tässä Tietosuojakäytännössä selitetään muun muassa seuraavat asiat:

Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käyttöön liittyvät tiedot on esitetty Evästekäytännössämme, joka on osa Tietosuojakäytäntöä. Kun viittaamme Tietosuojakäytäntöön, tarkoitamme Tietosuojakäytäntöä ja Evästekäytäntöä.

Varaa hetki tämän Tietosuojakäytännön ja Käyttöehtojemme lukemiseen varmistaaksesi, että ymmärrät ja olet tyytyväinen henkilötietojesi käyttöön ja luovuttamiseen.

Huomaa, että tämä Tietosuojakäytäntö koskee vain Verkkosivustoa, Sovelluksia ja Palveluita (yhdessä ”Alusta”). Kun käytät Alustaa, saatat löytää linkkejä muille verkkosivustoille, sovelluksiin ja palveluihin tai työkaluihin, joiden avulla voit jakaa tietoja muiden verkkosivustojen, sovellusten ja palveluiden kanssa. SoundCloud ei ole vastuussa näiden muiden verkkosivustojen, sovellusten ja palveluiden tietosuojakäytännöistä, ja suosittelemme, että luet jokaisen tällaisen verkkosivuston, sovelluksen tai palvelun tietosuojakäytännöt ennen SoundCloud-tilisi yhdistämistä tai henkilötietojen jakamista.

Jos et hyväksy jotain tämän Tietosuojakäytännön ehtoa, sinun ei tule käyttää Alustaa. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita tästä Tietosuojakäytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä [Help Centerin] kautta (https://help.soundcloud.com/hc/en-us/sections/115001107587-Privacy) tai osoitteella dataprotection@soundcloud.com.

SoundCloud on sitoutunut asettamaan käyttäjänsä etusijalle ja uskoo, että sinun tulee tietää, mitä henkilötietoja keräämme sinusta, miksi keräämme niitä ja miten käytämme ja jaamme niitä. Sen vuoksi olemme laatineet tämän Tietosuojakäytännön antamaan sinulle yksinkertaista, selkeää ja toimintaan ohjaavaa tietoa tietosuoja- ja yksityisyyskäytännöistämme.

Uskomme, että käyttäjillä tulee olla myös mielekkäitä valintoja keräämiemme, käyttämiemme ja jakamiemme henkilötietojen suhteen tässä Tietosuojakäytännössä, [asetuksissa] (https://soundcloud.com/settings) ja Help Centerissä kuvatulla tavalla. Kehotamme sinua hyödyntämään näitä työkaluja täysimääräisesti.

Kuka hallitsee tietojasi

SoundCloudin sisäisen hallinnon puitteissa ja yhteisissä menettelyissä keskitettyjen järjestelmien kautta tapahtuvassa tietojenkäsittelyssä SoundCloud Global Limited & Co. KG, SoundCloud Inc. ja Repost Network Inc. toimivat yhteisrekisterinpitäjinä. Yhteiset prosessit koskevat erityisesti yhteisten tietokantojen, alustojen ja IT-järjestelmien toimintaa ja käyttöä. Yhteisten prosessien osalta SoundCloud määrittää käsittelyn tarkoitukset ja keinot. SoundCloud määrittelee erillisessä Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 26 mukaisessa yhteistä rekisterinpitäjyyttä koskevassa sopimuksessa, miten henkilötietojen käsittelyn tehtävät ja vastuut on järjestetty ja kuka täyttää mitkäkin tietosuojavelvoitteet. Erityisesti selvitetään, kuinka asianmukainen tietoturvataso ja omat oikeutesi rekisteröitynä voidaan varmistaa, miten tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedotusvelvollisuudet voidaan toteuttaa yhteistyössä ja miten mahdollisia tietosuojaloukkauksia voidaan seurata. Tähän sisältyvät raportointi- ja ilmoitusvelvollisuudet.

Mikäli SoundCloud ei toimi yhteisrekisterinpitäjänä, tietosuojalainsäädännön mukaan ainoa rekisterinpitäjä on joko:

Voimme jakaa tietosi yritysryhmässämme, jota yhdistää yhteinen omistajuus tai määräysvalta (”SoundCloud Group”), ja yhdysvaltalaisten käyttäjien tietoja voi käsitellä SoundCloud Global Limited & Co. KG SoundCloud Inc:n puolesta. SoundCloud Direct -palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja voi käsitellä Repost Network Inc., joka toimii SoundCloud Direct -nimellä kyseisen rekisterinpitäjän puolesta.

SoundCloud tarjoaa tilastoja ja syvällistä tietoa tietyn Alustalle ladatun äänitallenteen ja sen taustalla olevan sävellyksen suorituskyvystä (”Kappale”). Nämä tilastot ja syvälliset tiedot toimitetaan kaikille henkilöille (mukaan lukien Sisällöntuottajat) tai tahoille, jotka omistavat Kappaleen tai hallitsevat sitä (”Oikeudenhaltijat”). Ne sisältävät tietoa siitä, kuinka fanit ovat vuorovaikutuksessa Kappaleidensa kanssa Alustalla, jotta Oikeudenhaltijat ymmärtävät paremmin fanikuntaansa (”Oikeudenhaltijan syvälliset tiedot”). Oikeudenhaltijan syvällisiä tietoja käsitellään SoundCloud Global Limited & Co. KG:n ja vastaavan Oikeudenhaltijan yhteisessä rekisterinpitäjyyssuhteessa soveltuvan sopimuksen mukaisesti, joka löytyy täältä

Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojesi keräämistä ja käsittelyä säätelee vastaavaan rekisterinpitäjään sovellettava laki, kuten edellä on kuvattu.

Tästä huolimatta SoundCloud noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä ja Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) soveltuvin osin varmistaakseen henkilötietojesi riittävän suojauksen. Tietojen kerääminen ja käsittely Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti voi perustua suostumukseesi (katso 6 artikla kohta a) GDPR), sopimustarkoituksiin (katso 6 artikla kohta b) GDPR) tai poikkeustapauksissa laillisiin tarkoituksiin, jotka punnitsemme tietosuojaetujasi vastaan (katso 6 artikla kohta f) GDPR). Olemme täsmentäneet alla tarkemmin yksittäisten tietojenkäsittelytoimien oikeusperusteet.

Voimme myös käyttää käyttäjiemme henkilötietoja Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jos:

Keräämämme henkilötiedot

Kaikki keräämämme henkilötiedot kuuluvat johonkin kolmesta yleisestä luokasta:

Antamasi henkilötiedot

Pyydämme ja keräämme alla olevia henkilötietoja, kun käytät Alustaa. Nämä henkilötiedot ovat välttämättömiä alustan asianmukaisen toiminnan kannalta, sinun ja meidän välillä solmitun sopimuksen vaatimusten täyttämiseksi ja sopimuksen mukaisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

Sinun ei tarvitse rekisteröidä SoundCloud-tiliä voidaksesi vierailla Alustallamme tai käyttää sitä. Tietyt Palvelut kuitenkin edellyttävät tilin rekisteröintiä, ja näin tehdessäsi sinun on annettava meille tiettyjä henkilötietoja:

Automaattisesti keräämämme henkilötiedot

Keräämme Alustaa käyttäessäsi tiettyjä henkilötietoja automaattisesti asetuksissasi tekemiesi valintojen mukaan tai käyttämällä evästeitä ja muita verkkoanalytiikkapalveluita Evästekäytännössämme kuvatulla tavalla. Nämä henkilötiedot kattavat yleensä seuraavat tiedot:

Kolmansilta osapuolilta saamamme henkilötiedot

Kuinka käytämme henkilötietojasi

Käytämme sinulta keräämiämme henkilötietoja useisiin eri liiketoimintatarkoituksiin käsittelyn eri oikeusperusteiden ja asetuksissasi tekemiesi valintojen mukaisesti. Käytämme tässä apuna automatisoituja järjestelmiä ja päätöksentekoa. Huomaa, että kun viittaamme automatisoituun päätöksentekoon, emme käytä profilointia, jolla on sinua koskevia oikeudellisia vaikutuksia tai joka vastaavasti vaikuttaa sinuun merkittävästi. Automaattiset päätökset koskevat sisältöä, joka saattaa olla sinulle tärkeämpää kuin muu sisältö. Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Kuinka jaamme henkilötietojasi

Tässä osiossa kuvataan, kuinka sinä tai me voimme jakaa Alustan käytön aikana kerättyjä tai luotuja henkilötietoja.

Evästeet ja samankaltaiset tekniikat

Kuten Evästekäytännössämme on tarkemmin kuvattu, käytämme evästeitä ja samankaltaisia tekniikoita (esim. pikseleitä, paikallista tallennustilaa ja laitetunnisteita) tunnistamaan sinut ja/tai laitteesi Alustalla ja sen ulkopuolella sekä eri laitteissa ja laitteiden välillä. Asetustesi tai laitteesi sallimissa rajoissa sallimme myös kolmansien osapuolten käyttää evästeitä Evästekäytännössämme kuvatulla tavalla käyttäjien käyttäytymisen seurantaan Alustalla ja sen ulkopuolella, jotta voimme näyttää sinulle kiinnostuksen kohteidesi ja mieltymystesi mukaisia mainoksia. Voit hallita evästeitä selaimesi ja muiden työkalujen kautta Evästekäytännössä kuvatulla tavalla.

Huomaa, että kaikki evästeiden käyttö edellyttää suostumustasi, lukuun ottamatta teknistä tallennusta tai pääsyä viestinnän välittämiseen tai silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä sen palvelun tarjoamiseksi, jota käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt.

Saat lisätietoja tiettyjen kolmansien osapuolten evästeiden käytöstä valitessasi sallitut evästeet evästeiden suostumustyökalussamme. Lisätietoja löydät tilisi asetusten kohdasta ”Mainonta”, jossa voit myös vaihtaa valintoja ensimmäisen päätöksesi jälkeen.

Tietoturva

SoundCloud ylläpitää asianmukaisia teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä suojakeinoja, jotka on suunniteltu estämään keräämiemme tai tallentamiemme henkilötietojen luvaton käyttö tai luovuttaminen ja varmistamaan turvataso, joka vastaa riskiä, jonka todennäköisyys ja vakavuus vaihtelevat käsittelytoimintaamme mahdollisesti osallistuvien luonnollisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien osalta. Valvomme säännöllisesti järjestelmiämme mahdollisten haavoittuvuuksien ja hyökkäysten varalta. Internetin kautta siirrettävien henkilötietojen turvallisuutta ei kuitenkaan voida taata. Käytät Alustaa ja annat meille henkilötietoja oman harkintasi mukaan ja omalla riskilläsi.

Kansainväliset tiedonsiirrot

SoundCloud toimii maailmanlaajuisesti ja voi jakaa henkilötietojasi SoundCloud Groupin sisällä ja kolmansille osapuolille tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. ETA-alueella kerättyjä henkilötietoja voidaan esimerkiksi siirtää ETA-alueen ulkopuolisiin maihin tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Käytämme asianmukaisia suojakeinoja, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai muuta laillisesti hyväksyttyä mekanismia, jotta voimme varmistaa henkilötietojesi siirron ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvan laillisesti. Vakiosopimuslausekkeet ovat luettavissa milloin tahansa täällä. Voit myös pyytää nämä asiakirjat meiltä alla olevien yhteystietojen avulla.

Lapset

SoundCloudia ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Alle 16-vuotiaat ETA-alueella ja Isossa-Britanniassa tai alle 13-vuotiaat Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa eivät saa käyttää Alustaa, eivätkä he saa yrittää rekisteröidä tiliä palvelussamme tai lähettää meille henkilötietoja. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja keneltäkään, joka on soveltuvasti alle 16- tai 13-vuotias, emmekä anna heidän rekisteröidä tiliä palveluumme. Jos tietoomme tulee, että olemme keränneet henkilötietoja alle 16- tai 13-vuotiaalta henkilöltä, poistamme nämä henkilötiedot mahdollisimman pian. Jos sinulla on syytä uskoa, että olemme voineet kerätä tällaisia henkilötietoja, ilmoita siitä meille välittömästi osoitteeseen dataprotection@soundcloud.com.

Toimintamme sosiaalisissa verkostoissa

Jotta voimme viestiä kanssasi kolmansien osapuolten sosiaalisissa verkostoissa ja tiedottaa sinulle palveluistamme, käytämme sivuja kolmansien osapuolten sosiaalisissa verkostoissa. Jos vierailet sivuillamme jollakin näistä kolmannen osapuolen sosiaalisen median sivuista, olemme yhdessä kolmannen osapuolen sosiaalisen median verkoston tarjoajan kanssa yhteisiä rekisterinpitäjiä vierailusi käynnistämien henkilötietojen käsittelytoimien osalta. Emme ole näiden sivujen alkuperäinen tarjoaja, vaan käytämme niitä vain kyseisten palveluntarjoajien meille tarjoamien vaihtoehtojen puitteissa.

EU-/ETA-alueella olevien käyttäjien osalta on huomattava, että henkilötietojasi voidaan käsitellä myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Näiden verkostojen käyttöön voi siksi liittyä tietosuojariskejä sinulle, koska oikeuksiesi suojaaminen voi olla vaikeaa, esim. oikeutesi tiedon saamiseen, poistamiseen, vastustamiseen jne. Sosiaalisissa verkostoissa tapahtuva käsittely tapahtuu usein suoraan mainostarkoituksiin tai verkontarjoajien suorittamaan käyttäjien käyttäytymisen analysointiin, emmekä voi vaikuttaa tähän. Jos palveluntarjoaja luo käyttäjäprofiileja, evästeitä käytetään usein tai käyttäjän käyttäytyminen voidaan määrittää suoraan omaan jäsenprofiiliisi kyseisessä sosiaalisessa mediassa (jos olet sisään kirjautuneena).

Kuvatut henkilötietojen käsittelytoimenpiteet suoritetaan oikeutettujen etujemme ja kyseisen palveluntarjoajan oikeutettujen etujen perusteella, jotta voimme viestiä kanssasi oikea-aikaisesti tai tiedottaa sinulle palveluistamme. Jos sinua pyydetään antamaan suostumuksesi asianomaisille palveluntarjoajille henkilötietojesi käsittelyyn käyttäjänä, suostumuksesi on käsittelyn oikeusperuste.

Koska meillä ei ole pääsyä näiden palveluntarjoajien tietokantoihin, haluamme huomauttaa, että sinulla on parhaat mahdollisuudet käyttää oikeuksiasi (esim. tiedot, oikaisut, poistaminen jne.) suoraan kyseisen palveluntarjoajan kanssa. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä sosiaalisissa verkostoissa ja vaihtoehdoistasi käyttää vastustusoikeuttasi tai peruutusoikeuttasi (opt out) on lueteltu alla jokaisen käyttämämme sosiaalisen verkoston tarjoajan osalta:

Omat valinnat ja hallinta-asetukset

Teemme parhaamme antaaksemme sinulle mahdollisimman paljon valinnanvaraa meille antamiesi henkilötietojen määrän ja henkilötietojen hallinnan suhteen.

EU:n tietosuojaoikeuksien käyttäminen

Jos olet EU- tai ETA-alueella asuva käyttäjä, voit käyttää mitä tahansa tässä osiossa kuvattuja oikeuksia Help Centerin kautta tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen dataprotection@soundcloud.com. Huomaa, että saatamme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin ryhdymme lisätoimiin pyyntösi osalta.

Ilmoitus Kaliforniassa asuville käyttäjille

Kalifornian vuoden 2018 kuluttajatietosuojalain (California Consumer Privacy Act, ”CCPA”) ja muiden Kalifornian lakien mukaisesti annamme seuraavat lisätiedot Kalifornian asukkaiden henkilötietojen luokista, joita olemme keränneet tai luovuttaneet kuluneiden 12 kuukauden aikana.

Henkilötietojen kerääminen, luovuttaminen ja myynti

Seuraava kaavio sisältää: (1) CCPA:ssa luetellut henkilötietojen luokat, jotka aiomme kerätä ja jotka olemme keränneet ja luovuttaneet kuluneiden 12 kuukauden aikana sekä (2) kolmansien osapuolten luokat, joille olemme luovuttaneet henkilötietoja operatiivisia liiketoimia varten tai joille olemme myyneet henkilötietoja kuluneiden 12 kuukauden aikana.

Henkilötietojen luokat Luovutettu mille kolmansien osapuolten luokille operatiivista liiketoimintaa varten Myyty mille kolmansien osapuolten luokille
Tunnisteet, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi, syntymäaikasi, profiilikuvasi, henkilötunnuksesi sekä IP-osoitteet, laitetunnukset, anonyymit uudelleenlähetyksen käyttäjätunnukset ja muut vastaavat tunnisteet Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, liiketoimintakumppanit, yhteismarkkinointikumppanit, sisältökumppanit, sosiaaliset verkostot, kilpailuiden sponsorit, lainvalvontaviranomaiset Mainoskumppanit
Kalifornian asiakasrekisterilain mukaiset henkilötiedot, kuten nimi, yhteystiedot, taloudelliset tiedot ja verotunniste Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, liiketoimintakumppanit, yhteismarkkinointikumppanit, kilpailuiden sponsorit, lainvalvontaviranomaiset Ei mitään
Sinua koskevat ominaisuudet, jotka päätät antaa rekisteröidessäsi tilin Alustalle ja joihin voi sisältyä Kalifornian tai liittovaltion lainsäädännön mukaisia suojattuja luokituksia (kuten sukupuoli, ikä, sukupuoli-identiteetti, etninen tausta ja siviilisääty) Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, liiketoimintakumppanit, yhteismarkkinointikumppanit, sosiaaliset verkostot, kilpailuiden sponsorit Mainoskumppanit
Kaupalliset tiedot, kuten sisältöösi ja Alustan ja SoundCloud Direct Monetizationin käyttöön liittyvät tulo- ja/tai tapahtumatiedot Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, liiketoimintakumppanit, yhteismarkkinointikumppanit, kilpailuiden sponsorit Ei mitään
Rahoitus-, vero- ja maksutiedot, jotka annat, kun luot käyttäjätilin tai käytät tiettyjä Alustan ominaisuuksia Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, liiketoimintakumppanit, lainvalvontaviranomaiset Ei mitään
Internet- tai verkkotoimintatiedot (kuten selaushistoria, hakuhistoria ja vuorovaikutus verkko-ominaisuuksien tai mainosten kanssa) Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat Ei mitään
Yleiset maantieteelliset tiedot, kuten IP-osoitteesta johdettu likimääräinen sijainti Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, kilpailuiden sponsorit Mainoskumppanit
Ääni, kuvat, teksti ja muut sähköiset tiedot, kuten sisältö, jota jaat Alustan kautta Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, käyttöjärjestelmät ja alustat Ei mitään
Mistä tahansa edellä luetelluista henkilötiedoista tehdyt päätelmät profiilin tai yhteenvedon luomiseksi esimerkiksi henkilön mieltymyksistä ja ominaisuuksista Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, mainosverkostot Mainoskumppanit

CCPA-oikeudet ja -pyynnöt

Jos asut Kaliforniassa, voit tehdä seuraavat pyynnöt:

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat valittaa tästä Tietosuojakäytännöstä tai käytännöistämme, ota yhteyttä Tietosuojavastaavaamme sähköpostitse osoitteella dataprotection@soundcloud.com tai kirjoita Tietosuojavastaavallemme osoitteeseen SoundCloud Global Limited & Co. KG, Rheinsberger Str. 76/77 10115 Berlin, Germany Attention: Data Protection Officer.

Tähän Tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset

Voimme päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä aika ajoin oman harkintamme mukaan. Jos teemme muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön, julkaisemme tarkistetun Tietosuojakäytännön Alustalla ja päivitämme alla olevan ”Viimeksi muutettu” -päivämäärän. Muista tarkistaa tällä sivulla säännöllisesti, että olet tietoinen tämän Tietosuojakäytännön muutoksista. Kaikista tähän Tietosuojakäytäntöön tehdyistä olennaisista muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille käyttäjille lähettämällä muutosilmoitus heidän käyttäjätileilleen ja/tai julkaisemalla muutosilmoitus Verkkosivustolla. Jatkuva pääsysi Alustalle tai sen käyttösi tällaisten muutosten voimaantulopäivän jälkeen on tarkistetun Tietosuojakäytännön alaista.

Muutettu viimeksi: 27. huhtikuuta 2022

Linkki aiempiin versioihin

Katso linkki Tietosuojakäytäntömme aiempiin versioihin ja yhteenveto muutoksista alla.